2022-12-06

Chevrolet C10 -70 med 350 V8 Goodwrench crate motor och 350 automatlåda.

Spiralfjädrar bak. Nyligen importerad från USA och är registreringsbesiktad. Reg nummer FWJ62M. Kontrollbesiktning behöver göras. Finns rost vid trösklar. I övrigt så har den klarat sig bra från rost under.